AKUT TELEFON

Opstår der en akut og uopsættelig nødsituation uden for vores almindelige telefontid (hverdage mellem kl. 09:00 og 12:00) kan du kontakte vores vagtservice på nedenstående akutnummer.

Ved uopsættelig nødsituation forstås en pludselig opstået situation som enten medfører personfare, bygningsskade eller manglende forsyning, og som ikke kan udsættes til næste almindelige hverdag, herunder:

HVAD ER AKUT?

Personfare

•    Bygningsrelateret

Brand (Ring 112)

Brud på klimaskærm med vandskader, eks. ifm. stormskader

•       Utæt tag eller facader

•       Totalsmadret ruder eller døre

Brud på rør med vandskader

•       Brud på vandrør, eks. pga. frostsprængning

•       Brud på varmerør eller radiator

•       Brud på faldstammer og kloakrør

Oversvømmelse med vandskader

•       Stormflod eller skybrud

•       Kloakvand

Ingen forsyning i hele lejligheden

•       Ingen varme

•       Ingen vand

•       Ingen kloakafledning

HVAD ER IKKE AKUT?

Brud på klimaskærm uden yderligere skade

•       Revnet rude

•       Utætte vinduer eller døre

Utætte installationer uden større skade

•       Utæt vaske-/opvaskemaskine

•       Løbende toilet

•       Dryppende vandhane

Oversvømmelser uden større skade

•       Badevand pga. stoppet gulvafløb

•       Lidt regnvand i kælder eller opgang

Mangelfuld forsyning

•       Manglende strøm i enkelte stik / rum

•       Manglende varme på enkelte radiatorer

•       Manglende vand i enkelte haner

•       Stoppet afløb i bad, vask eller toilet

•       Manglende Internet/TV-signal

Andre forhold der kan udsættes til næste hverdag

•       Defekt køle-/fryseskab, komfur, ovn, kogeplader

•       Skimmelangreb

•       Skadedyrsangreb

OBS!!!

Hvis vores vagtservice vurderer, at situationen ikke er akut, vil du blive henvist til at kontakte os igen inden for vores almindelige telefontid.

Hvis situationen viser sig ikke at være akut eller hvis den skyldes dine installationer eller dine eller dine gæsters uforsvarlige adfærd, forbeholder vi os at kræve håndværkerregningen inkl. overtidstillæg, samt vores ekspeditionsgebyr kr. 2.500,00 dækket.

Ethvert misbrug af akutnummeret medfører ekspeditionsgebyr kr. 2.500,00.

VED AKUT OPSTÅET SITUATION RING PÅ

+45 24602603

Status på akutte situationer

Ingen aktuelle situationer